Výsledky vyhľadávania pre uspatie

ANESTÉZIOLÓG lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii
NARKOTIZÁCIA strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami
NARKÓZA uspatie (lek.)