Výsledky vyhľadávania pre uspokojeni

FRUSTRÁCIA stav pri závažnom neuspokojení ľudských potrieb
GRATIFIKÁCIA odmena, dar, materiálne ocenenie, dobropis, zľava z ochoty, proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť
KONZUMPCIA spotreba spotrebných predmetov na uspokojenie potrieb, v právnictve obsiahnutie jedného trestného činu v inom
PRÁCA vedomé použitie síl človeka za účelom uspokojenia potrieb
SATURÁCIA nasýtenie, napr. roztoku, ukojenie, uspokojenie potreby
VÍTAL s uspokojením prijímal
VÍTAŤ s uspokojením prijímať