Výsledky vyhľadávania pre utekať

BEŽAŤ utekať
PORIOMÁNIA chorobná túžba utekať z domu, túlať sa
PRCHAŤ utekať (expr.)
RUN bežať, utekať, po anglicky
TRIELIŤ utekať (expr.)
UNIKAŤ tratiť sa, utekať
UNIKAŤ utekať, vzďaľovať sa
UTIECŤ zutekať