Výsledky vyhľadávania pre utiera

OMETALA utierala prach
OTIERA utiera na povrchu
OTIERAME utierame na povrchu
PRACHOVKA handra na utieranie prachu
STIERA utieraním zbavuje, otiera
STIERAL utieraním čistil
TRI šúchaj, utieraj
UTERÁK tkanina na utieranie
UTIERAL utieraním čistil
UTIERKA uterák (kus tkaniny) na utieranie riadu