Výsledky vyhľadávania pre utop

AP autopark, vojenská skr.
BLOCH nemecký filozof, zakladateľ filozofie utopizmu (Ernst, 1885-1977)
BRAY britský (anglický) filozof - utopický socialista, ekonóm, činiteľ robotníckeho hnutia (John Francis, 1809-1897)
CABET francúzsky filozof - utopický socialista, autor ikárijského komunizmu (Étienne, 1788-1856)
CAMPANELLA taliansky filozof, predstaviteľ raného utopického komunizmu (Tommaso, 1568-1639)
DAP dozorný autoparku (voj. skr.)
DROWN utopiť, po anglicky
MORELLY francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ racionálneho socializmu a utopického socializmu (Etienne-Gabriel, 1717-???)
OGARIOV ruský filozof, revolučný demokrat, básnik, teoretik utopického socializmu, najbližší spolupracovník Gercena (Nikolaj Platonovič, 1813-1877)
PITVY autopsie, otvorenia mŕtvol