Výsledky vyhľadávania pre výš po česky na 4 písmená

BRÁF český právnik, vysokoškolský profesor, národohospodár, politik a novinár (Albín, 1851-1912)
MALÝ český historik, politik, novinár a vysokoškolský pedagóg (Radomír, *1947)
VÝŠE výš, po česky