Výsledky vyhľadávania pre vľud

AFFABILE milo, prívetivo, vľúdne (hud.)
BLAHOSKLONNÝ dobromyseľný, vľúdny, zhovievavý, žoviálny
DOBROSRDEČNE láskavo, vľúdne
DOBROTA vľúdnosť
GÁNIVO nevľúdne (pejor.)
KAKABUS mrzutý, nevľúdny človek (expr.)
KONCILIANTNÝ znášanlivý zmierlivý povoľný vľúdny
LÁSKAVO dobrosrdečne vľúdne
LÁSKAVOSŤ vľúdnosť
MÍLIUS prívetivý a vľúdny človek, úlisný človek