Výsledky vyhľadávania pre v letu

ASAPAN rod poletušky, vevericovitého hlodavca v Sev. Amerike
AUGUR starorímsky kňaz veštiaci z letu a kriku vtákov, neúprimný, falošný človek
AUSPICUM veštenie z letu vtákov
AVEO model Chevroletu
AVIÓN lietadlo ťažšie ako vzduch, letún
BUFFETING nepravidelné kmitanie niektorých častí lietadla počas letu
BZIK citoslovce preletu hmyzu
BZZ citoslovce letu hmyzu
DOLET maximálna vzdialenosť letu, dosah lietadla
KALOS model Chevroletu