Výsledky vyhľadávania pre vapenca

DOLOMIT druh vápenca
KRIEDA najmladší útvar druhohôr, uhličitanová hornina bielej farby, odroda vápenca, ktorá sa používa na písanie
MRAMOR druh vápenca
MRAMOR tvrdá hornina, odroda vápenca
NIKOL Nicolov hranol, dokonalý polarizátor, špeciálne upravený kryštál islandského vápenca, polarizačný hranol
OOLIT čiastočka vápenca