Výsledky vyhľadávania pre veľkostatkár

AGRÁR veľkostatkár (zast.)
AGRÁR veľkostatkár (zastar.)
FEUDÁL mocný veľkostatkár v minulosti
JUNKER pruský a pobaltský šľachtic-veľkostatkár, cársky ruský šľachtický poddôstojník, neskôr absolvent špeciálnej dôstojníckej školy
LATIFUNDISTA veľkostatkár