Výsledky vyhľadávania pre veřejnost

AGITÁCIA získavanie verejnosti pre určitý cieľ, program
AKADÉMIA slávnosť pre verejnosť s umeleckým programom
BUDAJ slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie (jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu) a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (Ján, *1952)
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
FÓRUM verejnosť
GENERAL verejnosť, po anglicky
IN PUBLICO verejne, pred verejnosťou
INTERVIEW rozhovor s významnou osobou pre verejnosť
PREJAV reč určená verejnosti
PUBLIC verejnosť, po anglicky