Výsledky vyhľadávania pre veliteľ v Trojskej vojne

AGAMEMNÓN mykénsky kráľ a hlavný veliteľ spojených achájskych vojsk v trójskej vojne, syn kráľa Átrea a jeho manželky Áeropy