Výsledky vyhľadávania pre vesmirny priestor

ÉTER vesmír, vesmírny (nadzemský) priestor, vzduch (pren.)
KOZMOS vesmír vesmírny priestor svet