Výsledky vyhľadávania pre vev

ANK označenie súhvezdia VÝVEVA
ANT skr. súhvezdia Antlia, Výveva
ANTLIA latinské pomenovanie súhvezdia Výveva
ATT latinská skr. súhvezdia Vývevy
BELKA veverica, po rusky
BELKA veverička, po rusky
BURUNDUK ázijská veverica
FEFA meno Genovévy
FEFKA meno Genovévy
GEŇA meno Genovévy