Výsledky vyhľadávania pre vev

ANK označenie súhvezdia VÝVEVA
ANT skr. súhvezdia Antlia, Výveva
ANTLIA latinské pomenovanie súhvezdia Výveva
ASAPAN rod poletušky, vevericovitého hlodavca v Sev. Amerike
ATT latinská skr. súhvezdia Vývevy
BELKA veverica, po rusky
BELKA veverička, po rusky
BURUNDUK ázijská veverica
FEFA meno Genovévy
FEFKA meno Genovévy