Výsledky vyhľadávania pre vi eta

3W Vietnam (označenie lietadiel)
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ADAI indické jedlo (šošovicová placka), metalová hudobná skupina z USA
AERONAUTIKA súhrn čínností súvisiacich s lietaním
AKCIDENCIA niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie, prechodný, pominuteľný jav, príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia
AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ALEUTY súostrovie USA, reťaz ostrovov medzi Aljaškou a Kamčatkou
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ANENCEFÁLIA narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy