Výsledky vyhľadávania pre vlasť kniž

ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BIZARNE zvláštne (kniž.)
ONOMASTIKON súpis vlastných mien, najmä v kniž. podobe, s jazykovedným výkladom
OTČINA vlasť (kniž.)
PATRIOT vlastenec (kniž.)