Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vlastnosti

ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
AD HOMINEM k človeku, populisticky, zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
AD HOMINEM zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
AGROGEOLÓGIA náuka o povahe, vzniku, a vlastnostiach hornín, z ktorých vzniká pôda
AKUSTIKA náuka o vzniku a šírení zvuku, šírenie zvuku v priestore, zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru
ANIZOTROPIA závislosť fyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa merajú
ANTROPOMORFIZMUS prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
ASTROFYZIKA časť astronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies
ATAVIZMUS dedičnosť po dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov