Výsledky vyhľadávania pre vlastny moment hybnosti castice

SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu