Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vniknút

ASEPSA ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok, preventívna dezinfekcia (lek.)
IMPLÓZIA náhle vniknutie tlaku do vzduchoprázdneho priestoru
INTOXIKÁCIA otrava jedovatou látkou, vniknutie jedovatej látky do organizmu
INTRÚZIA nežiaduce vniknutie, preniknutie do vnútra, v geológii prenikanie magmy do zemskej kôry, vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní, podpovrchové telesá vyvretých hornín
INVÁZIA prenikanie cudzopasníkov do organizmu, hromadné sťahovanie živočíchov, vpád, násilné, ozbrojené vniknutie na cudzie územie
POLYSPERMIA súčasné vniknutie niekoľkých spermií do toho istého vajíčka
POMYKOV vniknúť do problému, pochopiť
PRERAZENIE preniknutie vniknutie
TRAUMATÓZA bližšie neurčené ochorenie vznikajúce vniknutím infekcie do rany
VNIK vniknutie, po česky (kniž.)