Výsledky vyhľadávania pre vo vnútri

ANATEXIA natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu
ANTRITIS zápal sliznice vo vnútri dutiny
ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami
DNUKA vnútri (hovor.)
DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
EN v, vo, vnútri (lek.)
ENDOCYT útvar vo vnútri bunky
ENDOPLAZMA tekutá plazma vo vnútri buniek
ENDOZOÓN živočích žijúci vnútri tela iného živočícha
HYPOGÉNNY súvisiaci s geologickými procesmi vo vnútri zemskej kôry, hlbinný