Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vo vzťahu

AKTUALIZÁCIA sprítomňovanie, urobenie niečoho časovým, prevádzanie niečoho vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o najnovšie údaje
ALOGÉNNY v geológii vzťahujúci sa na zmeny vyvolané podmienkami vzniknutými mimo pôvodného prostredia
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu
ANTINEUTRÍNO antičastica vo vzťahu k neutrínu
BIOKLÍMA súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom
BIOSTRATIGRAFIA náuka o vývoji organizmov vo vzťahu k vrstvám hornín
BIOTICKÝ vzťahujúci sa k životu, vitálny
DIECÉZNY vzťahujúci sa na biskupstvo
FREÓNOVÝ vzťahujúci sa na freón, utvorený z freónu