Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vrch v če

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABRÁZIA zoškrabanie povrchu sliznice (lek.)
AKMÉ vrchol vyvrcholenie nejakého procesu
AKROBACIA vrcholné telesné cviky vyžadujúce najvyššie vypätie síl a vôle a náročné na koordináciu
AKUPRESÚRA čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela
ALBEDO odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy, miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie, biela časť kôry citrusových plodov
BOGOTA geomorfologický podcelok Slanských vrchov
BRDO český vrch
BRŠŤ hora v Česku, český vrch