Výsledky vyhľadávania pre vyhlbena

STUDŇA vyhĺbená jama na spodnú vodu
ŠACHTA zvislá, hlboko pod povrch vyhĺbená jama zvislá banská chodba (ban.), horná časť vysokej pece (hut.), vymurovaný zvislý otvor (stav.)
ŽUMPA vyhlbená odpadová jama, jama na výkaly