Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vyr kovov

ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
ALUMINOTERMIA výroba kovov pomocou hliníka
CERMET látka vyrobená spekaním kovových a keramických práškov
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
HUTA závod na výrobu kovov
HYDROMETALURGIA výroba kovov mokrými procesmi
INDIUM kovový prvok zo skupiny hliníka, používaný pri výrobe polovodičov, značka In
RAFINÁCIA čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a nečistôt z látok a technických výrobkov, napr. cukru, kovov a pod.
STRIP kovový polovýrobok, kovový pás (hut.)