Výsledky vyhľadávania pre vytazo

BENEFÍCIA akcia, ktorej výťažok ide na dobročinné účely
BENEFÍCIA predstavenie, ktorého výťažok venujú jednému členovi súboru
BENEFÍCIA predstavenie, ktorého výťažok venujú jednému členovi súboru, kultúrna, spoločenská alebo športová akcia, ktorej výťažok ide na dobročinné účely
DECOCTUM odvar, výťažok z liečivých rastlín
DEKOKT odvar, po česky, vodný výťažok z rastlinných častí
DEKOKT odvar, vodný výťažok z rastlinných častí, spravidla z liečivých bylín
EDUKT výťažok suroviny
ESENCIA koncentrovaný výťažok
ESTRAGÓN aromatický výťažok z paliny, korenie
EXTRAKT výťažok