Výsledky vyhľadávania pre vytvárať

ALBIKÁCIA neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl, zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach
ASPERMATIZMUS neschopnosť vytvárať alebo vylučovať spermie, chýbanie spermií v ejakuláte, aspermia
GENEROVAŤ vytvárať podľa vzorcov
GENEROVAŤ vytvárať, vyrábať, vytvoriť podľa určitých pravidiel
IZOTYPIA vlastnosť látok, ktoré vytvárajú kryštály rovnakého typu, ale nemôžu sa vzájomne nahrádzať, čiže nemôžu vytvárať zmesové kryštály
KRYOKOMORA izolovaná skriňa, v ktorej možno vytvárať a udržiavať teploty pod - 50 stupňov Celzia, používaná na výskum účinkov nízkych teplôt na materiály, prístroje a ich súčasti
MŽÍT kropiť, vytvárať jemné kvapôčky, po česky (zried.)
ORGANIZOVAŤ zariaďovať zakladať vytvárať riadiť
PÁRIŤ vytvárať dvojice
POSTSCRIPT vo výpočtovej technike program umožňujúci definovať a vytvárať znaky na typografické účely