Výsledky vyhľadávania pre vzdušn

AERÁCIA prevzdušňovanie
AERÁCIA vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie
AERÁTOR prevzdušňovač vody, prevzdušňovacie zariadenie (odb.)
AERÁTOR zariadenie slúžiace k prevzdušňovaniu
AEREO vzdušne (hud.)
AEREO vzdušne, v hudbe
AERÓB baktéria potrebujúca pre život vzdušný kyslík
AEROBIONT baktéria potrebujúca pre život vzdušný kyslík
AEROFYT rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí
AGITÁCIA premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie