Výsledky vyhľadávania pre yze

ABY abyže
AGÁVA tropická dužinatá rastlina, vždyzelený sukulent pestovaný pre sisalové vlákna
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ANÍZOVEC vždyzelený strom
APPEAR vyzerať, po anglicky
ARACHNOENTOMOLÓGIA náuka o hmyze a pavúkoch zo zdravotníckeho a veterinárneho hľadiska
ARAK liehovina zo skvasenej ryže, liehovina z ryže, likér z ryže, ryžová pálenka, nápoj z ryže
ASTROPSYCHOLÓGIA disciplína aplikovanej astrológie, ktorá využíva poznatky z horoskopov v psychológii a psychoanalýze
AUKUBA ozdobný vždyzelený krík
AUKURA ozdobný vždyzelený krík