Výsledky vyhľadávania pre zákaz

AKVIZITÉR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, získavateľ zákazníkov
AKVIZÍTOR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, inzeráty a pod.
CATERING objekty na zásobenie lietadiel jedlami a inými potrebami pre cestujúcich, dovoz jedál zákazníkom, dodávka jedál, nápojov, príborov a všetkého potrebného na usporiadanie spoločenskej akcie systémom „na kľúč“ špecializovanou firmou
DDT zakázaný herbicíd
DDT zakázaný insekticíd
DEMILITARIZÁCIA zákaz udržovania a rozširovania vojenskej sily na určitom území
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
DIŠTANC zákaz činnosti hráča
DOPING zakázané povzbudzovanie športovca alebo závodného koňa podávaním drog a iných látok stimulujúcich zvyšovanie telesnej zdatnosti sily rýchlosti výkonnosti
EMBARGO zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu, úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou