Výsledky vyhľadávania pre zástupca

ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ADLÁTUS zástupca, pomocník (zastar.)
ADVOCATUS DIABOLI ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, zástupca diabla
ADVOCATUSDIABOLI ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení zástupca diabla
ADVOKÁT právny zástupca, obhajca
AGENT obchodný zástupca, sprostredkovateľ, jednateľ, splnomocnenec
AGENT zástupca, po anglicky
ALIŠPÁN zástupca župana, vicišpán (hist.)
DABLÉR zástupca herca v nebezpečných scénach
DEALER poverený zástupca firmy, sprostredkovateľ obchodu, obchodný