Výsledky vyhľadávania pre zázračná

GRÁL zázračná misa zo starých eposov
GRÁL zázračná miska alebo kalich Krista z poslednej večere, symbol posvätnosti, vzácna vec (prenes.)