Výsledky vyhľadávania pre zaodiala

ODELA ošatila, zaodiala
OŠATILA obliekla, zaodiala