Výsledky vyhľadávania pre zapatro

PODELO zapatrošilo
PODIEŤ zapatrošiť
STRATIA prídu o niečo, zapatrošia