Výsledky vyhľadávania pre zastaraly

AKTÉR aktívny účastník deja alebo udalosti, zastaralý výraz pre herca
ANACHRONICKÝ nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti
ANTIKVOVAŤ urobiť niečo zastaralým
ARCHAICKÝ starobylý, zastaralý, starožitný, v geológii týkajúci sa prahôr
ARCHAIZMUS zastaralý jav alebo zvyk, už nepoužívaný jazykový prostriedok
ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu
DATED zastaralý, po anglicky
KAPRÁL zastaralý výraz pre desiatnika
KONŠKOLÁK zastaralý výraz označujúci spolužiaka
OBSOLETNÝ zastaralý nepotrebný nepoužívaný zbytočný