Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zat

AACO Arab Air Carriers Organization
AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
ABIDE vydržať, po anglicky
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ABS Automatic Brightness Stabilization controller (skr.)
ABSTENOVAŤ zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva
AC authorization certificate (skr.)
ADAM český spisovateľ, nakladateľ, organizátor literárnej činnosti a humanista (Daniel z Veleslavína, 1546-1599)
ADOVAŤ chemicky zlučovať, spojovať, viazať
ADSORBCIA schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné látky, adsorpcia