Výsledky vyhľadávania pre zbor súdcov

POROTA zbor sudcov
SENÁT starorímska rada starších, v niektorých krajinách, napr. v Česku, druhá komora parlamentu, zbor sudcov
SENÁTY zbory sudcov
SÚD zbor sudcov