Výsledky vyhľadávania pre zena dama

PANI žena, dáma
ROOSEVELTOVÁ americká prvá dáma, manželka prezidenta Franklina Delano Roosevelta, mala trvalý vplyv na národnú politiku voči mladým, černochom, ženám, chudobným a Spojeným národom (Eleanor, 1884-1962)