Výsledky vyhľadávania pre zhromažd

AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
AGORA ľudové zhromaždenie v starovekom Grécku
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie aktív súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKTÍV súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKUMULÁCIA ENERGIE zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore
AKUMULOVAL zhromažďoval, kopil
AKUMULOVALA zhromažďovala energiu
AKUMULOVAŤ zhromažďovať
APEL dovolávanie sa, verejná výzva, v koncentračných táboroch zhromaždenie väzňov, poslušnosť cvičeného psa
APELLA ľudové zhromaždenie v Sparte