Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zidovs ucen

AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
BECALEL židovský rabín a učenec (Jehuda ben, 1525-1609)
CRANE americký spisovateľ a producent židovského pôvodu (David, *1957)
FLAVIUS židovský kňaz, učenec a historik (Iosephus, 37/38-100)
JUDAIZMUS židovské náboženstvo a kultúra, monoteistické náboženstvo vytvorené v 1. tisícročí pred n.l. palestínskymi Židmi a vychádzajúce z Mojžišovho starozákonného učenia
KABALA mystický výklad Biblie, židovské mystické učenie
KABALA stredoveké tajné židovské učenie, v prenesenom zmysle tajná náuka známa len zasväteným, v prenesenom význame intrigy, tajné pikle
KAUFFMAN americká producentka a spisovateľka židovského pôvodu (Marta, *1956)
KRAMER americký režisér a producent židovského pôvodu (Stanley, 1913-2001)
MASORÉTI židovskí učenci, ktorí doplnili hebrejský text biblie poznámkami a znakmi pre správne čítanie