Výsledky vyhľadávania pre zisťovalo

MERALO zisťovalo mieru
MERALO zisťovalo veľkosť
OVONIAVALO zisťovalo čuchom