Výsledky vyhľadávania pre zivot latins

AKVAVIT voda života, po latinsky
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda, liehovina
VITA život, po latinsky