Výsledky vyhľadávania pre zjednot

EKUMENIZMUS úsilie o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví
ET Zjednotená arabská republika (MPZ)
FASCIO zväzok prútov, zjednotenie, základ pojmu fašizmus
GARIBALDI taliansky národný hrdina, generál, bojovník za zjednotenie Talianska a politik (Giuseppe, 1807-1882)
GARIBALDISTA stúpenec a dobrovoľník vo vojsku bojovníka za zjednotenie Talianska v 19. storočí Giuseppe Garibaldiho
INTEGRÁCIA scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie, výpočet integrálu
KONISSKIJ bieloruský filozof a spisovateľ, vyslovoval sa za zjednotenie Bieloruska a Ruska (Georgij, 1717-1795)
PANGERMANIZMUS nemecká teória aj prax usilujúca pod zámienkou zjednotenia všetkých Nemcov o ovládnutie susedných, predovšetkým slovanských národov
PANSLÁVIZMUS osvietenské liberálne hnutie usilujúce o zjednotenie slovanských národov, neskôr nacionalistický smer pod vedením ruských cárskych kruhov
PREPOJIŤ spojiť zjednotiť