Výsledky vyhľadávania pre zlucenina dusika s kov

AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
AZOIMID zlúčenina dusíka s vodíkom, kyselina azidovodíková
NITRID zlúčenina dusíka s kovom