Výsledky vyhľadávania pre zmensi

KOMPRIMOVAŤ stláčať, zhusťovať, zahusťovať, vo výpočtovej technike zakódovaním alebo odstránením opakovaných znakov zmenšiť priestor zabraný na dátovom nosiči
SKRÁTIŤ zmenšiť dĺžku
UBER zmenši pôvodné množstvo
UBRALO braním zmenšilo
UBRALO zmenšilo množstvo