Výsledky vyhľadávania pre zn. pre

A skr. pre ampér, ampér (zn.)
ASTMA CARDIALE ozn. pre dýchacie ťažkosti spôsobené krvou (lek.)
ASTMACARDIALE ozn. pre dýchacie ťažkosti spôsobené krvou (lek.)
ATA ozn. pre tlak v absolut. jednotkách
CCM staria značka pre kubický centimeter (zn.)
FAGOTYP ozn. pre skupinu baktérií (lek.)
KURFIRST bol ríšsky knieža s právom voliť kráľa Svätej ríše rímskej. Prebraný výraz z nemčiny - Kurfürst, zloženina zo slov küren tzn. voliť a der Fürst tzn. knieža)
MPA zn. pre megapascal
MRAD zn. pre miliradián
PIKO dekadická predpona ozn. bilióntinu