Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zviera na ko

AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ANGINA PECTORIS srdcová angína, prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou
BALZAMOVANIE umelé konzervovanie ľudských a zvieracích mŕtvol napustením antiseptickými látkami
BEŠTIALITA surovosť, zvieracie konanie
BIOLIT hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín, insekticídny prípravok
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
DIGRESIA najväčší uhol, ktorý zviera výškový kruh hviezdy s výškovým kruhom pólu (astron.)
KAFILÉRIA zariadenie na spaľovanie uhynutých zvierat, stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly