Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zvrh

DEGENER degenerovaný odchýlený od normy zvrhlý
DEGENERÁCIA úpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie, vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja
HARMONOGRAM grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu
KARBONÁRI talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie
OSNOVA myšlienkové rozvrhnutie
PERVERZITA úchylnosť zvrhlosť
PLÁN rozvrh činností
SASAKI japonské dievčatko, ktoré žilo v Hirošime v Japonsku, malo dva roky, keď bola 6. augusta 1945 zvrhnutá atómová bomba na Hirošimu (Sadako, 1943-1955)
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja
ŠTÚDIA prípravné práce k väčšiemu umeleckému alebo vedeckému dielu, rozvrh diela, kratšia odborná práca