Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zyc

APIKÁLA predojazyčná spoluhláska
ARISTÓN mechanický jazýčkový hudobný nástroj
AULOS starogrécky dvojjazýčkový dychový hudobný nástroj
BILINGVÁLNY dvojjazyčný
BILINGVIZMUS dvojjazyčnosť, schopnosť aktívne používať dva jazyky
BILINGVIZMUS dvojjazyčnosť, schopnosť aktívne používať dva jazyky v bežnom styku, používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
BOHEMIKÁ diela českých autorov vydané kdekoľvek alebo diela cudzích autorov s českou tematikou, české slová v inojazyčnom texte
BOHEMIKUM české slovo v inojazyčnom texte
HARMÓNIUM jazýčkový vzduchový hudobný nástroj s klávesnicou
HARPYA zlá žena, jazyčnica