Výsledky vyhľadávania pre , mysel

ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ABSICHT úmysel, po nemecky
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ABSURD nezmyselne, po anglicky
ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť
ABSURDNÝ nezmyselný, hlúpy, nevhodný
ABSURDUM absurdnosť, nezmysel (kniž.)
ABSURDUM absurdnosť, nezmyselnosť (kniž.)
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti, postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike, dovedené do dôsledkov
AGNELLI taliansky priemyselník a prezident Fiatu (Gianni, 1921-2003)