Výsledky vyhľadávania pre Úderom

NEODBI úderom neodraz
ODBI odraz úderom
ODBIL úderom vrátil
ODBIŤ úderom vrátiť
ODPÁLIŤ úderom odraziť
OHLUŠ úderom omráč
OHLUŠIL úderom omráčil, expr.
OMRÁČ úderom zbav vedomia
OMRÁČIŤ úderom zbaviť vedomia
ROZBI úderom roztlč